Utjecaj modeliranja koeficijenta reakcije tla na jednostavni 3D okvir izložen horizontalnom simetričnom opterećenju

Abstract

Cilj ovog rada je prikazati utjecaj modeliranja koeficijenta reakcije podloge na jednostavan 3D okvir izložen horizontalnom simetričnom statičkom djelovanju. Budući da rad predstavlja nastavak istraživanja na ovu temu, radi jednostavnosti usvojeno je da je konstrukcija i u ovom slučaju također izvedena na kvadratnim temeljima na granuliranom tlu. Različite vrijednosti koeficijenta reakcije, tla dobivene za kvadratne temelje, posljedica su korištenja različitih izraza definiranih od strane pojedinih autora. Tako su na jednom dijagramu prikazane za svakog autora vrijednosti koje nam daju odnos između dimenzija kvadratnih temelja i koeficijenta reakcije tla. Odgovor karakterističnog okvira, dodatno opterećenog horizontalnim djelovanjem, na te utjecaje, prikazan je u radu.

Publication
e-Zbornik: Electronic collection of papers of the Faculty of Civil Engineering, Vol. 9 No. 18
Date